Yılbaşında, Hilal mi!? Haç mı!?
Reklam
ŞEVKİ YILMAZ

ŞEVKİ YILMAZ

ŞEVKİ YILMAZ

Yılbaşında, Hilal mi!? Haç mı!?

30 Aralık 2022 - 07:49

Kıymetli kardeşlerim, 2016 yılında kaleme aldığımız ‘’Yılbaşında, Hilal mi!? Haç mı!?’’ başlıklı yazımızı önemine binaen bir kez daha ilginize arzediyoruz…

Bismillahirrahmanirrahim

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah’ımıza hamd, Önderimiz, Sevgili Resulümüz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Resul Efendilerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olan Mü’min kardeşlerimize, Din ve Vatan muhafızı Şehit ve Gazilerimize salat ve selam olsun!

Allah (c.c)’ın nizamı ve değişmez düzeni İslam ilkelerini terk edip, düşmanların necis şirk rejimlerini tercih edeli terkedildik! Darbedildik ve her şeyimizle işgal edildik! 

Evlerimiz işgal edildi! 

Medyamız işgal edildi! 

Harflerimiz işgal edildi!

Siyasetimiz işgal edildi! 

Tatillerimiz işgal edildi! 

Beyinlerimiz işgal edildi!

Gönüllerimiz işgal edildi! 

Önce zihinlerimizi ardından topraklarımızı işgal ettiler! Ve Ahıska, Kırım, Doğu Türkistan, Afganistan, Arakan, Filipinler, Irak ve Suriye gibi birçok mazlum coğrafyalarımız da işgal altında!
Bu işgallerden biri de; Haç’ın Hilale karşı zaferinin yılanbaşı bayramı olan, Noel Papa ve yılbaşılarının İslam’a isyan ülkelerimizdeki kutlamaları! Ne zaman uyanacağız? Ne zaman utanacağız? 

Ne zaman kendi örf ve ananelerimizi uygulayacağız? Roma kıblesinden ne zaman Mekke kıblesine döneceğiz? Her şey ve işimizde ne zaman Kâbe’ye yöneleceğiz? 

“Onların kıblesine uymayınız” (onların yaşam tarzlarına, düşünce-inanç ve eylemlerine)ilahi mesajına ne zaman uyacağız! 

“Ey Müminler! Size ne oluyor ki; indirilen İlahi emir ve yasakların tümüne inandığınız için sizi sevmeyen o kâfir ve münafık toplulukları (Niçin) seviyorsunuz!?” (Ali İmran S. 119) 

“Ey iman edenler! Kendilerine daha evvel kitap verilen ve bu Kutsal Kitapların içeriğini değiştirdikleri için sapıtan Hristiyan, Yahudi veya bunlara benzeyen herhangi bir gruba uyarsanız imanınızdan sonra sizi yeniden kâfir yaparlar!” (Ali İmran 100) ilahi mesajlarına ne zaman uyacağız? Ölüp, ahiretin gümrük kapısı olan kabre girince mi?
Onlar; bizim bayramlarımızı, Hicri yılbaşımızı, Cuma’mızı, giysilerimizi sevmezken bize ne oluyor ki onların yılbaşılarını, bayramlarını ve tatillerini severek kutluyoruz! Modalarını severek giyiyoruz. 

Dini kumar” manasına gelen Milli Piyango’nun kumar biletini almak için severek sıraya giren milyonlarca gafil müminler topluluğu ne zaman tövbe edecek?! 

Devlet, bu haram yolla kazancı ne zaman yasaklayacak!? Milletimizin menfaati için yapılmakta olan Boğaz Köprüsü, tren ve karayolları inşasında kesilen ağaçlar için kuduran yeşilci sözde çevreler ve çevreciler neredeler!? Noel Papa’ları adına katledilen milyonlarca çam ağaçları için Gezi parklarında niçin eylem yapmıyorlar!? Hristiyan âleminin yılbaşını halkımıza sevdirerek kutlatmak için medyamızdaki utanç verici yüzkarası Noel reklamları tam bir Hristiyanlık propagandasına dönüştü! Haçlılar adına sinsi, planlı bir misyonerlik reklamı! Üç paralık dünya için bu ne rezalet?! 

Noel Baba kim? Kimin babası? 

Bembeyaz uzun çakma sakalıyla ve hediye dağıtan sevimli rolüyle çocuklarımıza sevdirilmek istenen ve Hz. İsa (a.s) gibi istismar edilen bir şahsiyet!! Tabii ki bizim imamlarımız, bizim müftülerimiz ve bizim âlimlerimiz hâlâ sakalsız ve bıyıksız peygamberin mihrabında ve kürsüsünde oldukça beyaz sakallı Noel Papalar meydanlarda cirit atmaya devam edecekler! 

Doğum yılımızdan ölüm yılımıza, harflerimizden tatil günlerimize kadar halkı Müslüman ülkeler işgal altındayken Müslüman cemaat, tarikat, sivil ve siyasi toplumların hâlâ birleşme zamanı gelmedi mi? İçki, kumar, faiz, domuz eti ve zina gibi haramları ilan etmek ve uygulamak için gönderilen bir peygamberin doğumunu içkiyle, zinayla yılanbaşına çevirecek kadar saptırtılan Hristiyan Haçlı âleminin karşısında yekvücut olup güçlü bir Türkiye oluşturma zamanı gelmedi mi? 

Günde 40 defa okuduğumuz Fatiha Suresindeki: “Allah’ım! Bizi, sapıtmış Hristiyan ve lanetlenmiş Yahudiler gibi dalalete ve gazabına uğramışların yoluna değil, İslam ile nimetlendirdiğin Enbiya’nın, Şuhedanın ve Evliyanın yolunda yürüyenlerden eyle” dua ve temennilerini ne zaman doya doya yaşayacağız? Ahiretin büyük buluşma ve duruşma gününde mi? “Onların yanında olmakla izzet mi arıyorsunuz! İzzet ancak Allah’ın yanındadır.” 

Yani izzetli olmak İslam ilkelerine dönmekle ve yaşamakla mümkündür! Batı’ya uşaklıkla ve taklitle değil! Yılbaşını, yılanbaşına çevirenlerin eğlence ve kutlamalarını boykot eden izzet ve onur sahibi Müslüman kardeşlerime selam olsun! 

Mazlum coğrafyada özellikle Arakan, Musul ve Halepçe’de namusları kirletildiği için intihar fetvaları arayan bacıların ve yakılan bebeklerin çığlıkları altında zalim emperyalistleri tebrik edercesine yılbaşını çılgınca eğlenerek kutlayanlar dinimiz İslam’a, mazlum İslam coğrafyasına ve nesillerimize ihanet ettiğini bilmelidirler! 

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah (c.c) Teala, kulu ve Resulü Hz. Muhammed (s.a) Efendimizin iman kardeşi Hz. İsa (s.a) Efendimizin mucize doğum yılı; Roma merkezli Haçlıların, Siyonistlerin ve tüm emperyalist alemin çöküşüne Mekke-i Mükerreme merkezli ve İstanbul destekli İslam’ın yükselişine vesile kılsın!
Amin…

Nefsimizde, ailemizde ve ülkemizde “İslam Sözleşmesi”nin uygulanması, Mescid-i Aksa’mızın, Osmanlıcamızın özgürlüğü, tatil olması dileğiyle Cuma Bayramımız mübarek olsun.  

Selam, sevgi ve duayla...   

YORUMLAR