Zalime boykot imanımızın ve insanlığımızın gereğidir!
Reklam
ŞEVKİ YILMAZ

ŞEVKİ YILMAZ

ŞEVKİ YILMAZ

Zalime boykot imanımızın ve insanlığımızın gereğidir!

11 Kasım 2023 - 22:07

Mukaddes Beldemiz Kudüs-ü Şerifimizi ve Filistin Topraklarını terk edinceye kadar Siyonist Yahudi İzrail’e, tüm yeryüzü işgallerine son verinceye kadar ve yıllar önce paramızla aldığımız savaş uçaklarını teslim edinceye kadar Emperyalist ABD’ye ve Emperyalist İngiltere’ye, Afrika sömürgelerinden vazgeçinceye kadar Emperyalist AB (Avrupa) Devletlerine, Doğu Türkistan işgaline ve zulmüne son verip devletini tanıyana kadar Emperyalist Çin’e, Ukrayna ve Kırım’ı işgalden vazgeçinceye kadar Emperyalist Rusya’ya, Keşmir ilhakından ve Arakan zulmünden vaz geçinceye kadar Emperyalist Hindistan’a, Yemen, Irak ve Suriye işgallerine son verinceye kadar İran’a; siyasi, askeri ve iktisadi boykot imanımızın ve insanlığımızın gereğidir!

Nasıl mı?

“O (Allah), size bu Kitap’ta: “Allah’ın ayetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze dalıp geçinceye kadar, onlarla oturmayın (bu hain münafıklardan ayrılın), yoksa siz de onlar gibi olursunuz” diye (ayet) indirdi (ve uyardı). Doğrusu Allah, münafıkların ve kâfirlerin tümünü cehennemde toplayacaktır. (Nisa S.140) İlahi Ültimatomunda Allahımız; bir sohbet, bir konferans esnasında bile İslami İlkelerin aleyhinde konuşulduğunda veya alay edildiğinde o toplantıdan, topluluktan derhal kalkıp protestolarla ayrılmayı emrederken, düşmanların silahlı saldırıları ve işgallerine karşı siyasi, askeri ve iktisadi boykotu nasıl emretmez?

Aksine “..Ey Rabbimiz! Bunların (Firavun ve Firavunlaşanların) servetlerini (mali ve ekonomik dengelerini) çökert ve batır...” (Yunus S. 88) İlahi Mesajında Allah’ımız, dünya barışını bozucu, tüm mazlumlara karşı her türlü silahlı saldırılar karşısında Müslümanların emperyalist zalimlerle siyasi, askeri ve iktisadi ekonomik ilişkilerini derhal kesmelerini emrediyor!

Eşsiz Önderimiz ve Örneğimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimizin imzaladığı Sahabeyi Kiramın bile çok üzüldüğü ve sonunu bilmeden karşı çıktıkları Hudeybiye antlaşmasının “Bu antlaşmadan itibaren Mekke’de Müslüman olan Erkeklerin Medine İslami Devlet’e giremeyeceklerine” dair zahiren ağır maddesinin ana hedefinin Zalim Müşriklerin Şam-Mekke ticaret yolunun kesilmesi stratejinin bir gereği olduğu sonradan anlaşılmıştı!

Ve sayıları yetmişi bulan yeni Müslüman olmuş bu Sahabenin ticaret kervanlarının ve ticaret yolunu ele geçirmeleri sebebiyle antlaşmadan iki yıl sonra Mekke Zulüm İktidarının yıkılış yolunun açılarak Mekke-i Mükerreme’nin Fethi gerçekleşmişti!

Antlaşmalara ihanetleri sebebiyle Medine’den çıkarılıp sürüldükleri Hayber Kalesinde fitnenin merkezi haline gelen faşist Yahudilerin savaşmadan teslim olmalarının ana sebebi ekonomik gelirleri olan hurma ağaçlarının bizzat Allah’ımızın emriyle kestirilmesi olduğu gerçeği de imanımızın gereği olan ekonomik boykotların tesirinin en büyük kanıtıdır!

Tüm mazlumlara, zalimlerin saldırıları ve işgalleri karşısında din, mezheb ve ırk ayırımı yapmadan o zalim emperyalist ülkelere siyasi askeri ve iktisadi boykot Müslüman fertlere, topluma ve devletlere farzdır!

Zalime ve zulme her türlü destek zulümdür, haramdır ve en büyük günahlardandır!

Bu inançla ülkemizde ve tüm dünya genelinde başlatılan boykotların çok büyük faydalar sağladığına şahid oluyoruz! Seviniyoruz!

Hele geçen gün Rize İl Merkezinde tebrik edilesi, gözlerinden öpülesi küçük çocuğun alışveriş mağazasından bilmeden aldığı yiyeceği geri getirerek, “Amca bu mal Yahudi malıymış yerlisiyle değiştirmeğe geldim!” demesi boykotlara imanımızı ve kurtuluş müjdesini artırdı!

Durma yok! Yorulma yok!

Tüm tehditlere ve tehlikelere aldırmadan tüm dünya mazlumlarının kurtuluşu için boykotlara devam İnşallah!

“(Hakk davasına ve halkına ekonomik ve ahlâki olarak) Zulmedenlere (asla) eğilim göstermeyin (onları hiçbir şekilde desteklemeyin), yoksa size de ateş dokunur (Allah’ın azabına ve gazabına uğrayıverirsiniz). Sizin Allah’tan başka velileriniz (sahibiniz ve destekçiniz) olmadığına (göre), sonra yardım da edilmezsiniz.’’ (Hud S.113) ilahi talimatına uyup zalimlerin karşısında mazlumların yanında olan tüm insanlığa selam olsun! Selam olsun! Selam olsun!

“Ey Rabbimiz! Zalimlere karşı bize katından bir rahmet bahşet ve bu çetin mücadelemizde, eğrilmeden, sapmadan başarıya ulaşmanın yollarını göster bize!” (Kehf S.10)

Amiin…

Nefsimizde, ailemizde ve ülkemizde “İslam Sözleşmesi”nin uygulanması, Mescid-i Aksa’mızın özgürlüğü ve tatil olması dileğiyle...

Selam, sevgi ve duayla…

YORUMLAR