Hoş geldin Ey Şehr-i Kur'an!
Reklam
ŞEVKİ YILMAZ

ŞEVKİ YILMAZ

ŞEVKİ YILMAZ

Hoş geldin Ey Şehr-i Kur'an!

02 Nisan 2022 - 08:02

Yaratıcımız, Yaşatıcımız ve Yöneticimiz Allah’ımıza hamd; Önderimiz, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a) Efendimize, tüm Peygamberlerimize, izinden gidenlere, Ehlî Beyti’ne, Ashabına, canımız Ana ve Babamıza, Allah (c.c)’ın ilke ve inkılabı İslam’a tabi olan Mü’min kardeşlerimize, Din ve Vatan muhafızı Şehid ve Gazilerimize salat ve selam olsun!

Evveli Rahmet, ortası mağfiret ve sonu günahlardan kurtuluş ayı Ramazan-ı Şerifimiz’i Allah’ımız tüm insanlık âlemi için hidayete, rahmete ve özlenen barışa vesile kılsın!  

“Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdiği zaman, hiçbir mü’min erkek ve hiçbir mü’min kadının işlerini kendi isteklerine göre belirleme hakları yoktur. Kim Allah’a ve Resulüne karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır.” ( Ahzab S.16) İlahi Mesajın gereği sağlığı yerinde olup seferde olmayan Mü’minlerin Oruç tutmama özgürlükleri yoktur! 

Tıpkı Namaz kılmama özgürlüğümüz olmadığı gibi! Müslüman olan zenginlerin de mallarından Zekât vermeme özgürlükleri de yoktur! Çünkü Namaz, Zekât ve Oruç Allah’ımızın Kur’an-ı Kerim’indeki emridir! Ve sadece Allah’ımıza kulluğumuzun gereğidir! Resulullah (s.a) Efendimizin de bizatihi tatbikatıdır! 

“Ramazan ayı (niye böylesine mübarek ve muhteremdir? Çünkü) İnsanlar için hidayet rehberi olan (ve doğru yolu tanıtan) Kur’an bu ayda indirilmiştir. (O Kur’an ki) Furkan olan (Hakk ile Bâtıl’ı birbirinden ayıran) apaçık belgeleri (kapsayan ve gerçekleri açıklayan Kitaptır.) Öyleyse sizden kim bu aya yetişip şahit olursa artık onu (orucunu) tutsun. Kim hasta ya da yolculukta olursa, tutmadığı günler sayısınca diğer günlerde (tutsun). Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. (Bu kolaylık ve ikram) Sayıyı tamamlamanız (orucunuzu tutup bayrama ulaşmanız) ve sizi doğru yola (hidayete) ulaştırmasına karşılık Allah’ı en büyük tanımanız (kalbinizdeki sahte putları kırmanız ve sadece Allah’ın rızasını arayıp O’na tapınmanız) içindir. Umulur ki (bu nimetlerin kıymetini fark edip) şükredersiniz (diye oruç size farz kılınmıştır).( Bakara S.185) İlahi Mesajında belirtildiği gibi bu Aya kavuştuğumuz Kur’an-ı Kerim bizim ölçümüzdür! Değişmez ve asla değiştirilemez Hayat ilkemizdir!  

Çünkü; Allah’ımızın emirlerinin, helallerinin ve yasaklarının tamamı insanlığın saadeti, huzuru ve barışı içindir! Yuvaların birliği, dirliği, mutluluğu ve bereketi içindir! Adaletin ve Hakkaniyetin tesisi ve her türlü zulmün ortadan kaldırılması içindir! 

Bu İlahi emir ve yasakların Ana Kaynağı Kur’an-ı Kerim’e kavuştuğumuz bu mübarek ve Mukaddes Ayda sadece Ramazan-ı Şerif’e değil Ana Yasamız Kur’an’a gitmemek üzere hoşgeldin demeliyiz!  

Okullarımıza, üniversitelerimize, ailemize ve devletimizde ne zaman; “Hoşgeldin Ey Kur’an!” diyeceğiz?  

Her geçen gün tarihi değerlerimizden, İslami Medeniyetimizden, insani ahlaki değerlerimizden, dürüstlük, doğruluk ve sadakat erdemlerimizden uzaklaşmakta olan namazsız, oruçsuz, alkolik, uyuşturucu bağımlısı zavallı nesillerin kurtuluşu için eğitim ve öğretimimizde ne zaman “Hoşgeldin Ey Kur’an!” diyeceğiz?  

Çalanın, soyanın, saldıranın, saldırganın, gasp edenin, darp edenin, katledenin adeta korunduğu mağdurun, mazlumun ezilenin ağlatıldığı Roma Kanunları yerine Yargı Sistemimizde  ne zaman; “Hoşgeldin Ey Kur’an!” diyeceğiz?  

Faiz ve kumar belasının, karaborsanın, enflasyon düzenbazlığının ve ticari ahlaksızlığın sebep olduğu açlık, sefalet, işsizlik ve pahalılıktan canına tak diyen halkların kurtuluşu için İslami İktisadi Adil Düzene ve Ekonomik Reçetelerde ne zaman; “ Hoşgeldin Ey Kur’an!” diyeceğiz?  

Survivor ve benzeri programlarla ekranlarını meyhaneye, rezilhaneye çevirerek savaşlarda yenilmeyen milletimizi can evinden vurmayı hedeflemiş Siyonistlerin, Misyonerlerin maşası Fitnevizyon Kanalizasyonu iri ve irin Medyanın yaptığı tahribatı, yıktığı ocakları durdurmak için 

Medyamızı ve Sosyal Medyamızı ıslahla sorumlu BTK ve RTÜK Kurumunda ne zaman; “ Hoşgeldin Ey Kur’an!” diyeceğiz?  

Ey şehri Kur’an! (Ey Kur’an ayı) olan Ramazan-ı Şerif, Allah’ımızdan Kadir (ölçü ve ilke) gecesinde bize emanet ettiğin Kur’an-ı Kerim bir daha dönmemek üzere evimize yurdumuza ve dünyamıza gönlümüze hoş geldin!  

Allah’ım! 

Değişmez ve değiştirilemez Hayat ve Ana Yasamız Ku’ran-ı Kerim’i okumayı, Resulünün Önderliğine ve Öğretmenliğinde anlamayı ve severek yaşamayı acilen biz kullarına lütfeyle! 

Ramazan-ı Şerif’imizi, namazlarımızı, oruçlarımızı, zekatlarımızı, diğer sadakalarımızı ve dualarımızı affımıza ve mağfiretimize vesile eyle! Amiin 

Nefsimizde, ailemizde ve ülkemizde “İslam Sözleşmesi ”nin uygulanması, Mescid-i Aksa’mızın, Osmanlıcamızın özgürlüğü, tatil olması dileğiyle Kur’an Ayımız Ramazan-ı Şerif’imiz mübarek olsun. 

Selâm, sevgi ve duayla... 

YORUMLAR