ORUCUN VE RAMAZAN AYININ ÖNEMİ
Reklam
BAYRAM ALİ KAVALCI

BAYRAM ALİ KAVALCI

ORUCUN VE RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

10 Mart 2024 - 19:18

İslâmın beş şartından dördüncüsü, mübarek Ramazan ayında, hergün oruç tutmaktır. Oruç, hicretden onsekiz ay sonra, Şaban ayının onuncu günü, Bedir gazasından bir ay evvel farz oldu. Ramazan, yanmak demektir. Çünkü, bu ayda oruç tutan ve tevbe edenlerin günâhları yanar, yok olur.
Peygamber efendimiz (s.a.v) Şaban ayının son günü hutbede buyurdu ki; (Ey Müslümânlar! Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu ayda ki bir gece [Kadir gecesi], bin aydan dahâ fâidelidir. Allahü teâlâ, bu ayda hergün oruç tutulmasını emr etdi. Bu ayda, geceleri terâvih namâzı kılmak da sünnettir.
Bu ayda, Allah için ufak bir iyilik yapmak, başka aylarda farz yapmış gibidir. Bu ayda, bir farz yapmak, başka ayda yetmiş farz  yapmak gibidir. Bu ay, sabır ayıdır. Sabr edenin gideceği yer Cennetdir.    
Peygamber Efendimiz (s.a.v) yine buyurdu ki: (Her kim, Ramazan ayında her gün ve gece onar defa istiğfar ederse, Hak teâlâ ona Cebrâil, Mîkâil, İsrâfil, Azrâil ve Hamele-i Arş meleklerine verdiği sevâbı verir ve günâhlarını mahveder). 
Ebû Hureyre "radıyallahü anh" yâ Resûlallah nasıl istiğfar edelim diye sorunca buyurdu ki (Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbü ileyh) deyiniz.
İmâm-ı Rabbânî "kuddise sirruh", (Mektûbât) ın birinci cild, kırkbeşinci mektûbunda buyuruyor ki: (Ramazân-ı şerîf ayında yapılan nâfile namâz, zikir, sadaka ve bütün nâfile ibâdetlere verilen sevâb, başka aylarda yapılan farzlar gibidir.      Bu ayda yapılan bir farz, başka  aylarda yapılan yetmiş farz  gibidir. Bu ayda ibâdet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene, bu işleri yapmak nasîb olur. Bu aya saygısızlık edenin, günâh işleyenin bütün senesi, günâh işlemekle geçer. Bu ayı fırsat bilmelidir. Elden geldiği kadar ibâdet etmelidir. Bu ayı, âhireti kazanmak için fırsat bilmelidir. Kur'ân-ı kerîm Ramazânda indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Ramazân-ı şerîfde, hurma ile iftâr etmek sünnetdir. İftâr edince, (Zehebezzama' vebtelletil urûk .....) duâsını okumak, terâvîh kılmak ve hatim okumak mühim sünnetdir).
Büyüklerimiz Ramazân-ı şerîf ayında duâ ederlerken; "Yâ Rabbî! Ramazân-ı şerîfin şefâ'atına nâil eyle. Ramazân-ı şerîfde afv ve mağfiret ettiğin, Cehenneminden âzâd ettiğin kulların arasına bizleri de dâhil eyle" derlerdi.
Büyüklerimizin yapageldiği bu duâlara kavuşmak dileğiyle, Ramazân ayınızı tebrik eder, ülkemize ve  islâm âlemine hayırlar getirmesini Cenâb-ı Haktan niyâz ederiz. Kaynak: Tam İlmihâl Saadeti Ebediye. 
Hepimizin Ramazan ayını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. 

YORUMLAR