ÇOĞUMUZUN GÜNLÜK HAYATINA GİREN BİLGİSAYARIN TARİHİ
Reklam
Reklam
BAYRAM ALİ KAVALCI

BAYRAM ALİ KAVALCI

ÇOĞUMUZUN GÜNLÜK HAYATINA GİREN BİLGİSAYARIN TARİHİ

26 Kasım 2019 - 15:49

Yüzyılımızın belki en önemli buluşu olan bilgisayarlar, artık günlük yaşantımızın her aşamasına girmeye başladı. Bu cihazlar önceleri belirli amaçlar için kullanılabilmesine karşılık, zaman içinde boyutlarının küçülmesi ve ucuzlaması sonucunda her alanda kullanılır olmuştur.
Bilgisayar tarihçesine bir göz atarsak, bilgisayar fikrinin çok eskilere dayanmadığını görürüz. Daha 1830'larda Charles Babbage(1792-1871) fark makinasını ve ardından analitik makinayı yapmasıyla hesaplama işlerinin elektromekanik araçlara yaptırılması ve sonuçların elde edilmesi görüşü doğmuştu. Charles Babbage yaptığı bu makinalar ile başarılı sonuçlar elde edememesine rağmen, bilgisayarların temelinin onun tarafından atıldığı kabul edilmektedir.
Bilgisayar tarihine bakıldığında her ne kadar tarihsel süreç 2 bin yıl öncesine, Çinlilerin abaküsüne kadar uzansa da bugünkü anlamda “ bilgisayar " diyebileceğimiz makinenin ilk kez 1940 'lı yıllarda üretildiği kabul edilebilir.
Temelde birçok bilim adamının katkısıyla son şeklini almış olan bilgisayarın yakın dönem serüveni, ABD ordusunun askeri alanlardaki iletişim ve haberleşme eksikliğini giderme düşüncesine dayanır.
Öncelikle askeri amaçlarla kullanmak ve iletişim sağlamak adına geliştirilen bilgisayarlar, teknolojinin büyük bir süratle yol almasına paralel olarak hızlı bir üretim sürecine girmiştir. Bilim ve tekniğin gelişmesiyle birlikte önemli mesafe kaydeden haberleşme aygıtları, çok kısa sürede iletişim kurmayı ve haberleşmeyi en düşük maliyetle en verimli hale getirdi.
Gelişen teknoloji ve elektrik - elektronik alanındaki yenilikler " elektronik haberleşme ” tekniğini doğurdu. Esasında askeri sahada yaşanan haberleşme kusurlarını ortadan kaldırmak adına geliştirilen bu teknoloji, bilim ve tekniğin hızla mesafe kat etmesi ve evlere kadar girmesi neticesinde farklı bir boyut kazandı. İleriki yıllarda aktif biçimde sivil alanlarda da kullanılmaya başlanan haberleşme ve iletişim aygıtları, bilimsel anlamda her geçen gün daha ileri noktalara taşındı ve nihayetinde internet gibi çok farklı ve sıra dışı bir teknolojinin doğmasını sağladı.
İnsanların, dünyanın başka yerlerindeki insanlarla iletişime geçmeleri, belli arkadaşlık ve haber gruplarına dâhil olmaları ile “ internet ” ve “ e - posta ” terimleriyle tanışmaları, bu alandaki teknolojinin kısa sürede vardığı noktayı görmek açısından önemlidir. Dahası, teknoloji alanında adeta devrim niteliğindeki bu gelişmeler, insan zekâsının daha neleri keşfedebileceğini tahmin etmek bakımından da dikkat çekicidir.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum