Devlet arşivlerinde kadro sıkıntısı


Devlet arşivlerinde çalışan personeller bu günlerde sıkıntılı.Yeni Hükümet Sisteminin uygulamaya konması ile Başbakanlık kaldırıldı. Başbakanlığa bağlı olan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü de ilgâ edilerek yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı. 

Kurum personeli kanun gereği  personel havuzuna aktarılarak oradan kurumlarına geçişlerinin yapılması bekleniyordu. 

Ancak 11 Ağustos 2018 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı’nın internet sitesindeki yayınla haberdar olduğumuz 250 arşiv personelinin ilgisiz kurumlara gönderilmesi büyük bir üzüntü ve hayal kırıklığı yarattı.

1986'dan beri uzmanlık verilmesi vaat edilen, Sayın Cumhurbaşkanımızın "uzman arkadaşlar" diye hitap ettiği, Devlet Arşivleri başkanının dahi "Arşivlerimiz bu arkadaşlarımızın omuzlarında yükselmiştir" dediği, gazeteci  yazar Murat Bardakçı'nın deyimi ile "Osmanlıca belgeyi gazete okur gibi okuyan", belgeyi tasnif eden, özetleyen yaklaşık 250 uzman personel kendi rızalarının dışında ve haberdâr edilmeden "istihdam fazlası personel" olarak Çevre Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, SGK, Diyânet İşleri Başkanlığı, MEB, Devlet Bale ve Tiyatrosu, Ticaret Bakanlığı gibi ilgisiz kurumlara gönderilerek Devlet Arşivlerinin içi boşaltılmak istenmiştir.

Yanlış bir uygulama olarak yapıldığı düşünülen bu yanlış uygulama ile haklarında hiç bir soruşturma olmayan, kurumda verilen işleri lâyıkıyla yapan; devletimizin özel hizmet eğitimleriyle yetiştirdiği, yaptıkları tasnif çalışmaları ile milyonlarca evrakı araştırmacıların hizmetine sunan, akademik toplantılarda tebliğler, birçok yerde konferanslar, üniversitelerde dersler veren, yüzlerce yayınları olan uzman nitelikteki personel hem gönderildikleri kurumlarda yapacakları bir iş olmadığından bankamatik memuru yapılarak devlette atıl hale gelecek hem de Devlet Arşivlerinin işleri sekteye uğrayacak idi. 

Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Arşivleri bünyesinde bulunan 30 milyonun üzerindeki belgeyi dijital ortamda araştırmacıların hizmetine sundu.